Adatvédelem

ADATVÉDELMI TÁJÉKOZTATÓ

KEZELT SZEMÉLYES ADATOK KÖRE ÉS AZ ADAZKEZELÉS CÉLJA

A bernuskaa.hu („Adatgyűjtő” vagy „Adatkezelő”) online értékesítési tevékenységével kapcsolatban kezeli a regisztrált felhasználók („Felhasználó”) személyes adatait, kizárólag a megrendelések teljesítésének céljából, és a teljesítéssel kapcsolatos kötelezettsége (számlázás) teljesítése érdekében. Az Adatkezelő csak olyan személyes adatot kezel, amely az adatkezelés céljának megvalósulásához elengedhetetlen, és a cél elérésére alkalmas. Az Adatkezelő személyes adatokat csak a cél megvalósulásához szükséges mértékben és ideig kezeli.

A bernuskaa.hu minden elvárható módon védi a regisztrált Felhasználóknak a webáruházban kezelt személyes adatait.

Hozzájárulás az adatkezeléshez: A Felhasználó vásárlással hozzájárulását adja az általa önkéntesen megadott személyes adatainak kezeléséhez.

A kezelt adatok köre: a Felhasználók által a vásárlás során megadott a megrendelés teljesítéséhez szükséges adatok:
Név,
Elérhetőség (telefon, email),
Szállítási cím,
Számlázási cím.

Az adatgyűjtés célja: a megrendelések teljesítése és számlázás.

Az adatok megismerésére jogosult lehetséges adatkezelők személye:
– A bernuskaa.hu kereskedelmi és szállítmányozási munkatársai.
– Meg. Külső szállító esetén, annak neve és adatai is.

A Felhasználó kérelmezheti az Adatkezelőnél
– tájékoztatását személyes adatai kezeléséről,
– személyes adatainak helyesbítését,
– személyes adatainak törlését vagy zárolását.

A Felhasználó a regisztráció során megadott felhasználói név és jelszó segítségével, a webáruház oldalaira belépve megtekintheti, módosíthatja vagy törölheti saját adatait.

Ha a Felhasználó korábban megrendelést küldött el, akkor a megrendeléshez az elküldés pillanatában érvényes adatok lettek csatolva. A Felhasználó a megrendeléshez kapcsolt személyes adatairól tájékoztatást, ezek módosítását vagy törlését az Adatkezelőnél személyesen, telefonon vagy e-mailben kezdeményezheti.

TERMÉKEK KISZÁLLÍTÁSÁHOZ KAPCSOLÓDÓ ADATKEZELÉS

Az adatkezelés hátterét az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény (Infotv.) előírásai jelentik. Az adatkezelés jogalapja az Infotv. 5. § (1) bekezdés a) pontjával összhangban a Vevő hozzájárulása.

Az adatkezelés célja:

Az áruszállítás esetében az adatkezelés célja az, hogy a megrendelt árut a Felhasználó igényéhez alkalmazkodva az Adatkezelő szerződéses partnerének közreműködésével kiszállítsa a Felhasználó számára.

A kezelt adatok köre:

Név, cím, e-mail cím, telefonszám.

Az adatkezelés időtartama:

Az Adatkezelő az adatokat a megrendelt áru kiszállításának időtartamáig kezeli.

A REGISZTRÁCIÓHOZ KAPCSOLÓDÓ ADATKEZELÉS

Az adatkezelés jogszabályi háttere és jogalapja:

Az adatkezelés hátterét az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény (Infotv.) és a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény (Ptk.) jelentik. Az adatkezelés jogalapja az Infotv. 5. § (1) bekezdés a) pontjával összhangban az Ön hozzájárulása.

Az adatkezelés célja:

A regisztráció során megadott adatok tárolásával az Adatkezelő kényelmesebb szolgáltatást tud biztosítani (pl. az érintett adatait újabb vásárláskor nem kell ismét megadni).

A kezelt adatok köre:

Az adatkezelés során az Adatkezelő a Felhasználó szállítási nevét, számlázási nevét, szállítási címét, számlázási címét, telefonszámát, e-mail címét, a megvásárolt termék jellemzőit, fizetési státuszát és a vásárlás időpontját kezeli.

Az adatkezelés időtartama:

A hozzájárulásának visszavonásáig.

TOVÁBBI ADATKEZELÉSEK

Amennyiben az Adatkezelő további adatkezelést kíván végezni, akkor előzetes tájékoztatatást nyújt az adatkezelés lényeges körülményeiről (adatkezelés jogszabályi háttere és jogalapja, az adatkezelés célja, a kezelt adatok köre, az adatkezelés időtartama).

Tájékoztatjuk Önt arról, hogy a hatóságok törvényi felhatalmazáson alapuló, írásbeli adatkéréseit az Adatkezelőnek teljesítenie kell. Az Adatkezelő az adattovábbításokról az Infotv. 15. § (2)-(3) bekezdésével összhangban nyilvántartást vezet (mely hatóságnak, milyen személyes adatot, milyen jogalapon, mikor továbbított az Adatkezelő), amelynek tartalmáról kérésére az Adatkezelő tájékoztatást nyújt, kivéve, ha a tájékoztatását törvény kizárja.

ADATKEZELÉSI TÁJÉKOZTATÓ MÓDOSÍTÁSA

Az Adatkezelő fenntartja a jogot, hogy jelen adatkezelési tájékoztatót módosítsa. A honlap módosítás hatálybalépését követő használatával a Felhasználó elfogadja a módosított adatkezelési tájékoztatót.